Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Op Eigen Toeren met jouw persoonsgegevens omgaat. Op Eigen toeren organiseert retreats en geeft begeleiding aan mensen met energieproblematiek. Op Eigen Toeren verzamelt jouw gegevens en daarom is het goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Op Eigen Toeren, neem dan gerust contact op: info@opeigentoeren.nl

Op Eigen Toeren is een onderdeel van de coaching praktijk van Paulien Elzinga, genaamd LIEF Coaching. Email: liefcoaching@gmail.com | www.lief-coaching.net | Haarlem |BTW-nummer: NL043751234B01 |KvK-nummer: 55750761

Persoonsgegevens die Op Eigen Toeren verwerkt

Hieronder wordt toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

  • Contact opnemen. Je kan contact opnemen met Op Eigen Toeren via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt gevraagd naar je naam, e-mailadres, onderwerp van je bericht en je vraag. Er wordt gevraagd naar deze gegevens zodat Op Eigen Toeren contact met je kan opnemen voor verdere informatie of het maken van een afspraak.
  • Indien je start met een coachingstraject of deelneemt aan een van onze retreats zullen wij je vragen een intakeformulier in te vullen. Het intakeformulier bevat de volgende informatie: naam, geboortedatum, werk en woonsituatie, informatie over je gezondheid, telefoonnummer van iemand uit je ondersteunend netwerk en je coachvraag. Op Eigen Toeren heeft deze informatie nodig om een inschatting te kunnen maken of het kan voldoen aan je hulpvraag. Het intakeformulier bevat adresgegevens en de inkomenscategorie waarin je valt. De adresgegevens heeft Op Eigen Toeren nodig voor op je factuur. De inkomenscategorie heeft Op Eigen Toeren nodig om te kunnen bepalen welk tarief er wordt gehanteerd. Tenslotte staat in het intakeformulier je Skypenaam en telefoonnummer, deze naam is nodig om contact te kunnen leggen via Skype / telefoon voor een intakegesprek of een coachsessie.
  • Google Analytics. De website van Op Eigen Toeren verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bekijkt.

Ontvangers

De gegevens die Op Eigen Toeren ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

  • Hostnet. De e-mail van Op Eigen Toeren wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via het contactformulier op de website of via e-mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Hostnet en doorgeschakeld naar gmail.
  • Google drive. Het intakeformulier is gemaakt met Google Form en jouw ingevulde versie wordt automatisch opgeslagen in Google drive.
  • Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Op Eigen Toeren, maar nooit langer dan nodig is, tenzij op grond van wettelijke regeling jouw gegevens langer bewaard moeten worden.

  • Intakeformulieren. Jouw intakeformulier wordt tot 2 jaar na het laatste contact bewaard.
  • Facturen. Op Eigen Toeren heeft een boekhouding waarin alle facturen 7 jaar worden bewaard voor de belastingdienst. De persoonsgegevens op de factuur zijn je naam en je adresgegevens.
  • Nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@opeigentoeren.nl
  • Google Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op Eigen Toeren verstrekt uitsluitend persoonsgegeven aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt altijd in overleg.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Op Eigen Toeren worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn in het beheer van Op Eigen Toeren en zijn  vergrendeld met een wachtwoord. De apparaten worden beveiligd met antivirussoftware. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je  persoonsgegevens door Op Eigen Toeren en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Op Eigen Toeren een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jou of een ander, een door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@opeigentoeren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Op Eigen Toeren een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Op Eigen Toeren reageert zo snel mogelijk op je verzoek.

Op Eigen Toeren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.